The Alan Sondheim Mail Archive


The Fourfold Path of the Heideggerian Universe

 ... tai'ngauru. Hawaiian, kahi , lua , kolu , ha , lima, ono, hi
 ... 1, kahi , 'ekahi, 'akahi, 'umi ku-ma- kahi , na. 2, lua , 'elu
 ... HAWAIIAN, kahi , lua , kolu , ha , lima, ono, hiku, walu, iw
 ... tai'ngauru. Hawaiian, kahi , lua , kolu , ha , lima, ono, hi
 ... Five=elima Six=eono Seven=ehiku Eight=ewal u Nine=elwa Ten=umi E
 ... iwi patahalaha keia, a he lahilahi, me he huina- kolu la ke .
 ... ka puuwai moi, ua hui pu ia ke koko ma kahi .hookahi, a ... O
 ... tagaloga, isá, dalawá, tatló, ápat, limá, ánim, pitó, wal
 ... Ma ke kenekulia 'umikuµmaµ kolu , hau'oli loa ka po'e ... Ei
 ... The stars of Na Hiku are individually designated by numbers: Hik
 ... The stars of Na Hiku are individually designated by numbers: Hik
 ... The stars of Na Hiku are individually designated by numbers: Hik
 ... i once more: 1. hana hou one: 1. kahi ; `ekahi; ho ... oe; `o
 ... O ka lua , 'o ia ke a'o ... O ke kolu o nā ... O kekahi
 ... The stars of Na Hiku are individually designated by numbers: Hik
 ... kanaka pakele o ko Kaluaopalena po'e, 'o ka po'e ma kahi lā'a
 ... kô nane: 1. bright; brilliant ka: 1. the kahi : 1. one ... v
 ... The stars of Na Hiku are individually designated by numbers: Hik
 ... The stars of Na Hiku are individually designated by numbers: Hik
 ... thing very much.". Numerals. 1 - kahi 2 - lua 3 - kolu
 ... mua ka papa o nå akua nui, 'o ka lua ka papa ... nå kånak
 ... Na ke kahi , na ka lua , na ke kolu , na ka hä, na ka lima,
 ... 1, kahi , 'ekahi, 'akahi, 'umi ku-ma- kahi , na. 2, lua , 'elu
 ... Makani ino Makau M koi Malama moku Maluhia Mea ho’okaumaha Mek
 ... tahi, kotahi Fijian: dua Hawaiian: kahi Malagasy: isa ... Ma
 ... la hele ae la laua iwaho o Mamala, i ka lua o ka mapuna hoe ko
 ... ono, `eono. sechs. `ekolu, kolu . drei. walu, `ewalu. acht. ..
 ... E kahi , E lua , E kolu , E ha , E lima, E 'ono, E hiku, E w
 ... . bilang. isa. -. one. kahi . satu. isa. isa, iray. hito. two.
 ... Lewa Hiku-alua, lewa Hiku- kolu 1897. ... Kau i ka moku o Lu
 ... Lewa Hiku-alua, lewa Hiku- kolu 1897. ... Kau i ka moku o Lu
 ... I ke kolu o ka lä ala hou maila ÿo ia e like ... o kou alo
 ... 数字. kahi : 1, ono : 6. lua : 2, hiku : 7
 ... mauna, 山, wai, 誰?, lani, 天国, hana, 仕事, mi
 ... Hawaiian. Russian. Tagalog. 1. moja. e' kahi . "ah-DEEN&quo
 ... 10, `umi, 30, kanakolu, 11, `umiku-ma- kahi , 40, kanaha-, 12, `
 ... Aroha! A comparison of Maori and Hawaiian numbers: Maori, Hawaii
 ... The stars of Na Hiku are individually designated by numbers: Hik
 ... Mytynamitvkeke bpacuso vu rifi kahi . Wowysizyjobovufyxazahuja
 ... Hawaiian. Russian. Tagalog. 1. moja. e' kahi . "ah-DEEN&quo
 ... 10, `umi, 30, kanakolu, 11, `umiku-ma- kahi , 40, kanaha-, 12, `
 ... Aroha! A comparison of Maori and Hawaiian numbers: Maori, Hawaii
 ... The stars of Na Hiku are individually designated by numbers: Hik
 ... Mytynamitvkeke bpacuso vu rifi kahi . Wowysizyjobovufyxazahuja
 ... Hawaiian. Russian. Tagalog. 1. moja. e' kahi . "ah-DEEN&quo
 ... 10, `umi, 30, kanakolu, 11, `umiku-ma- kahi , 40, kanaha-, 12, `
 ... Aroha! A comparison of Maori and Hawaiian numbers: Maori, Hawaii
 ... The stars of Na Hiku are individually designated by numbers: Hik
 ... Mytynamitvkeke bpacuso vu rifi kahi . Wowysizyjobovufyxazahuja
 ... Hawaiian. Russian. Tagalog. 1. moja. e' kahi . "ah-DEEN&quo
 ... 10, `umi, 30, kanakolu, 11, `umiku-ma- kahi , 40, kanaha-, 12, `
 ... Aroha! A comparison of Maori and Hawaiian numbers: Maori, Hawaii
 ... The stars of Na Hiku are individually designated by numbers: Hik
 ... Mytynamitvkeke bpacuso vu rifi kahi . Wowysizyjobovufyxazahuja
 ... Hawaiian. Russian. Tagalog. 1. moja. e' kahi . "ah-DEEN&quo
 ... 10, `umi, 30, kanakolu, 11, `umiku-ma- kahi , 40, kanaha-, 12, `
 ... Aroha! A comparison of Maori and Hawaiian numbers: Maori, Hawaii
 ... The stars of Na Hiku are individually designated by numbers: Hik
 ... Mytynamitvkeke bpacuso vu rifi kahi . Wowysizyjobovufyxazahuja

Generated by Mnemosyne 0.12.