The Alan Sondheim Mail Archive


Philosophy Text: From Here to There


nHe `ala nei e mâpu mai nei Na ka makani lau aheahe I lawe mai i ku`u nui
kino Ho`opumehana<br> i ku`u poli Hui: E ke hoa o ke ahe lau makani
Halihali`ala o ku Poco dopo le 10, arriva l'allarme ai vigili del fuoco:
un airone<br> è rimasto imprigionato con un'ala nei fili della luce.
Mentre ... he! Ua nofo ifo nei i luga Tigilau ma fai atu,” Moatu, ia ta
o ia<br> i le feau o lea ana ou le ala nei semanu ua e aia foi ma au”.
... he! Ua nofo ifo nei i luga Tigilau ma fai atu,&quot; Moatu, ia ta o
ia<br> i le feau o lea ana ou le ala nei semanu ua e aia foi ma au&quot;.
... Mentre si scrivono queste noterelle sull’ala di plancia di una certa
nave, gli ... la<br> sua attività, sia tramite satelliti, sia sul terreno
e nei siti limitrofi. o Ke Kai &gt;(The Plants of the Sea) &gt;Hapa &gt;
&gt; &gt;G C &gt;He ho'oheno k=CB ike aku &gt;C G<br> &gt;Ke kai moana nui
la &gt;C G &gt;Nui ke aloha e hi'i poi nei &gt;D G &gt; Moani Ke `Ala - by
Prince William Pitt Leleiohoku. `Auhea o moani ke `ala Hoapili<br> o mi
nei A he aha kau hana e pâweo nei E ka makani Pu`ulena Hui: Kuhi au E
manaomia la se pepa tusia mai le foma'i mo fualaau nei ma o loo lisi i
Polokalame<br> Penefiti a Faletalavai (Pharmaceutical Benefits Scheme) o
le ala foi lena e ... nel Presidio ospedaliero di Popoli, da uno
specialista ematologo presso i locali<br> del Day Hospital ematologico, al
II° piano della nuova ala nei giorni di ... Longherone Alare. Il listello
che corre lungo tutto il bordo d'ala nei modelli<br> in cui l'intelaiatura
è esterna (ad esempio, il Delta). Manica a Vento. ... Tra Italia e Siria
è il momento del colpo d'ala nei rapporti commerciali: noi<br> siamo il
loro primo partner, ma il volume degli scambi è ancora modesto&quot;. ...
combattente di qualità. Thuram è straripante, a volte è sembrato<br>
un'ala nei suoi poderosi sganciamenti offensivi. Del Piero ha ... E
manaomia la se pepa tusia mai le foma'i mo fualaau nei ma o loo lisi i
Polokalame<br> Penefiti a Faletalavai (Pharmaceutical Benefits Scheme) o
le ala foi lena e ... He loina nö paha ko ka po'e kahiko no ka häläwai
'ana me ka malihini,<br> ua 'äke'a 'ia na'e kona ala e ili mai ai io
käkou nei. ... o ia i kona makua i ka ʻī ʻana aku, &quot;Ka pou, ka
pou nei, e wehe aʻe! ʻO au<br> ʻo Tōngaiwhare me Mātuaiwhare.&quot;
Ua wehe mai kēia pou nei. ʻO ke ala Minisita o Mark Gosche faapea le
tamaitai Minisita o Marian Hobbs.O Gosche ma Hobbs<br> na finau malosi i
le malo mo le tupe lea ua faatautaia ai nei le ala leo.E ... Per Mike
Dunleavy e' stata una stagione buia , chiuso nella posizione di ala
nei<br> Warriors dall'intoccabile Jamison ,e poco considerato dal suo
coach Musselman ... O galuega autu nei faa leoleo: Tausiga o le filemu;
Lagolago tagata lautele<br> pe a moomia galuega faaleoleo; Leoleoina o ala
tetele; Puipui ma maitauina ... A'o agai atu Vatia mo le avanoa muamua e
ala i le pate, sa le fa'afaigata foi i<br> la latou au le au malosi le nei
a Alao, ona o le isi lea o au iloga i le fa ... a ua hoʻāʻo ihola ua
Kaʻulu nei i kona ikaika. ʻOlelo akula ʻo Hakalanilewa<br> iā Kaʻulu,
&quot;ʻĀwaʻa ia.&quot; E ʻuʻumi iho ana kēlā i ko ia ala ikaika pa
< Ai ke kä'ala'ala 'ana a'eo ua keiki nei a nui, 'a'ole na'ei hiki i
&quot;ka nui e 'auamo<br> ai i ke keiki i ke kua,&quot; i lilo mai ai 'o
Keawe i hoa 'ölelo no nä verano kuindi stabilite tre facili regole da
rikordare: il ditongo &quot;sc&quot; verà sostituito<br> kon la letera
&quot;x&quot; (jà kara ala patria nei nomi indimentikabi Cala del Porto
domina dall'alto la baia, nei luoghi da favola, fra pini verde
smeraldo<br> e una spiagia d'oro, a cui D'Annunzio diede il nome di Punta
Ala per la ... Ke ala maila ÿo Kamehameha, lohe maila ÿo ia i ka I
nänä mai ko Pele hana, e<br> kü ... Hele ihola a ma ke poÔo o lŠua
nei, kŸ ihola ua maiÔa nei hele o le suavai e ala lea I le faaopoopo I
ai o ni meafaigaluega mo le potu suesue<br> ma aoaoina atili le
aufaigaluega o lea vaega I le faaaogaina o nei masini. ... Molti autori
riferiscono che una differenza fondamentale è data dalle copritrici<br>
inferiori dell'ala: nei giovani maschi sarebbero scure, nelle giovani
femmine ... tre punti: 33%, 9 su 11 nei tiri liberi: 82%, 12 rimbalzi in
difesa, 2 in attacco,<br> 15 palle recuperate, 19 palle perse, 1 assist:
Valutazione 30, l’ala n. 7 ... Kepakemapa 1992. Michael Jordan. I kēlā
Nowemapa aku nei, ua hele ka ʻohana<br> o Makaʻala Rawlins i Kaleponi no
ka hui ʻana me Michael Jordan. ... una certa riserva di velocità prima
di entrare in virata sono numerose, e giocano<br> ruoli differenti nei
diversi velivoli. In virata l'ala interna vola più ... i, e ala e na pua
E koi mai `oukou i na mea e pono ai, Rise up Hawaiians, rise up<br>
descendants Claim your rightful things. Hu mai ke aloha no keia `aina nei
Mai ... Nui nā mea a Kumu Leināʻala e hoʻolālā nei e hana ma kēia
kahua<br> hou. Wahi āna, &quot;Makemake au e aʻoi ke kula holoʻokoʻai
...


___

Generated by Mnemosyne 0.12.