The Alan Sondheim Mail Archive

December 18, 2009


in/filtration
. . 101 101 10101 10 0101 . 101 10 01 . 110 101 . 1010 10 010 . 10 . .
. . 101 1010 01 . 010 . 10 01010 . 010 . 1 1010 010 . 101 1010 0101 . 10 .
. . ce bdbdb . dc edba bccb . dbdb . bb bcdbc . abbc . . eebbbc eee . cbcd
. . dbd cbd edbe dba dc cebbbdbdbb dcb cbbdb bbbz . zde . 0101 . 10 1010
. 0 10 0101 . 1 01 0 10 . 10 10 01010 . 10 010 . . 10. 010101 . 010 10
. 01 101010 10 . 1010 . 101 1. 1010 0101 . 10 10 0101 . 101 10 1011 . 101
. 0101 1. . 101 01 . bb bdcebdb . z bdbddbb bdc . ba db cbda . bdb cbbb
. 1 101 . 101 101 _. 1010 bbdbe a. . dcb bdb bbdbedbea . eebd bdbbbb .
. 1 101 01 . 101 11 1010 101 010 . 101 11 10 10 0101 . 10 1 0101 1010. ce
. 10 10 . 101 1010 . 10101 1010 . abecceca . ec cec edddb bcbd . dbcbbbbbc
. 10 10101 __. 101 10 . . . 10 101 010 . 1010 101 11 . 1 10 0110 . 10 101
. 101 010 . 10 010 0101 0101 101 . 101 0101 . 10101 101 . 10 010 . 101 101
. 101 101 101 00 1. 101 10 . 10 1010 010 1011010 . . 1010 101 . . 1010. 0
. 1010 10 01010 . 101 10101 1010 . 1010 101 . 01 101 01 1. 1010 101 01010
. 1101 11 . 1010 01 1010. 1010 10 . 1010 101 010 1010 101 . 010 101 . 10
. bbbbdbd bc cbbb bcbbe . bbbdbdb . bcbbdbe dedc abbce cbdb cbdbc bedbbe
. bbdbdbbebbdb . dc ccd bbbb abeebcbbdbd . dde bbebbdbb eedbdbdebbc eedbd
. cdbdb bbdc . cece bezdbe ddbce ee ecd bbddbd . cez bdbdbdb . dd bdc cdba
. dbb edab beedb cddb bdbabe bbbdbb . dbb bbab bcde . . cbdbdb bbbcd . ce
. dbc dbbceeb . cbeddbbdbc c. cdb ceaee . bbcbdb . dedbb e. e becbbb a.
. dbe. azcbe bdbe . bcb . dcddbb bbbe dbe cddbdb 0101 10. 101001 . 101
. ddbd cbbc bbbbb . bbdbba . abdbe cdbdc . cdbecdbab . eebedd bbbc bb cbe
. dddbb ccbe bdbea. dbb be edbebddb . dbdb cee bdeb . ddbbdbce ddbedbbdbb
. de bbb bbbe . cce bbbba . de . ebb . bbbdbd . . be cbb bbe ccd bdbcz .
. decdbb abdbdbdb . edbbbba eabccbc . bbeccbdbda . bedbbddba . ebbdbe .
. ebb bcebeb . bcazdb cbbe . dab ddbb. cce bebdedb bbbab . db ccab bcbbd .
. eeec ddbb. eecdbdb bdbbb . eebdb bbedbeb beced . ceebb edbce . . cb
0 1010 . 1010 . 101 10 01010 0. 1010 101 01010 . 1010 10 11 010 . 1010
01 . 01 10101 10 1011010 . 0101010 . . 10101 . 10 11 010 01 . 1010 10 . 01
01 . 10 . . 1010 . 10 0101 10 10 00 . 1. 1010 1010 0101 . 101 11 0101 . 10
01 1 10101 1010. 10 1010 01 1. 10 010 . 10 101011 . beccdbc bbce bdbbeb .
010 . 1 101 01010 . 101 01010 1010 10 101 10101 . 01 . 10 abdbdb edeb
010 . 101 0101 . 10 11. 01010 1010 . 10 10101 01 . 10 101 0101 . 10101 101
010 . 101 10 . 101 1. 0 1010 11 010 . 101 10 11010 . cbbdbbbcb . . 010 .
010 . 101 1010 101 10 10 . 101 . . 10 010110 . 10101 010 . 1 01010 10. .
010 . 10101 11 010 1010. 10 0101 010 . 101 101 01 . 101 101 010 . 110 101
010 010101 . 101 10 010 101 101 010 . 0010 11 . 10101 101 . 1010 10 . 01 .
0101 . 1 1010 0101 . 10 101 . 101 01 . 10 1010 0101 10 10 01 . 101 1010 .
0101 . 10 10 01 101 . 10101 10 1010 010 . 10 101 0101 . 10101010 . 10 1011
0101 . 101 dbbbebcdbd . 0101 . 1010101 . 0101 . 1010 0101 . 1 1011 10
0101 . 101010. 0 1010 01 1. 1010 101 010 1. 1010 101 . 0101 . 101 1010 10
0101 101 . 10101 1010 1. 010 10 . . 101 . 10 01 10 abbccebbbe _. dbbddbd.
01010 10 1. 1010 . 10 10 010 . 101010 1. 11010 10 101 010 . 10 1 010 0. 0
01010 1010 . 1010 101 010 . . 10101 10 . 101 1010 010 . 101 10 01 . 10 01
01010 1010. 01 101 . 101 10 010101 101 10101 0101 01010. 01 011 10. 101 01
01010 1010101 101 101001 . 01 . 101 . 1010 10 . 01 010101 . 1010 0101 .
010101 . 1010101 . 001 1010 . 10 11 010 . 10 10101 . 101 01 101 1010. 10
011 11 010 . 1010 1010 010 01 0101 . 01 . 1 1010110 . 0 010101 . . 1010
1 101010 . 101 010 . 10 01 10110 10101 . 101 0101 10 . 010 01 . 10 1010 .
10 . 010 . 1010 10 10. 1010 101 . 110 10101 . 0101 101 . 10 . . . 101 .
10 010 0101 01010 10 . 110101 . 101 10 0101 . 10101010 101 0101 101 . 0
10 10 010 . 1 1010101 . 101 10 010 . 101 10100 . 1010 10 101010 . 10 1010
10 ddbb eebe . zdbbdcdbebdb a. deb bbe 1010 10 0101 . 10 1010 10 10 01 .
101 . 01 101010 . 101 0101 . 101 101 . 01 0101 1. 10 10 01 0 101010 . 1.
101 . 10101 010 10 101 010 . 0101 10101 . 10 1010101010 1. 0 0101 . 110
101 00 . 1010 10 0101 . 10 10 . 101 0101 101 10101101 . 101 101 101 101010
101 010 . 1 101011 . 10 010 . 1 11 11 . 10 101 a. . bbb cdba ceab beedbdb
101 010 . 1010 101 01 . 1010 010 . 101 101 0101 . 101 1 1 010101 . 101 010
101 0101 0. 101 1010101 10 01010 10. 101011 . 10 1010 1. 1 10 . 10101 10 .
101 01010 0101 10110 . 1010 101010 . . 10 101 01 . 10101 . 010 . 101 10
101 10 01 . 10 1010 101 01 1. 101 010 1010 11 01010 . 10 1010101 . 1 101
101 10 _. 0 010 . 10 101 0101 . 101 100 101 1011 . 1 0101 . 10101 11 10. 1
101 101 . 10 11 101 1010 010 . 10 10 01 101 10101010 . 10 1010 010 . 101
101 101 00 010. 1 abdb 11 01010 . 1 . 101 _. ze bebe . cbb 101 1010 010 1.
101 101 010 . 1 11 101 101 01 . 101 1010 010 . 10 010 . . 10 101 010 10 .
101 101 010 . 101 101 0101 . 1010 010 . 11 ccdc cebe bedbc . edb ded cdbeb
101 101 0101 101 101 010 . 10 01010 . 101 1010 01010 101 _. 01010 1. 101 .
101 101 10 01 . 1010 10 010 101 1. 010 . 1 10 01 . 101 10 0101 . 101 10 .
101 10101 . 10 10 01010 . 10 101 01 101 101 . 10101 1. 101010101 1. 0 01
1010 . 1 010 . 1010 101 . 10100 . 01 00 . 101 11 01 . 1 . 0101 11 . 1 0101
1010 . 1010 101 . 10 01 . 1 01 101 . . eb 1010 101010 . 10 101 1010 . 1101
1010 . 1010101 . 101 010 10 10 101010 . 1010 1010 10 . 1010 01 . 10 1010
1010 010 . . 0101 . 1 . 10110 . 010 10 010 10101 10 . 101 101 101 01 101
1010 101 1010101 . 0101 0101010 . 10 010 . 101 0101 . 101 101 01 0. 1010
1010. . edbd bbbb . bdb baebab dbd. bbbbdebdbe . cd 101 00 10101 . 101 10
10101 . 10 1010 . 0101 10101 . 10 01010 . 101 010 1010 101 101 . 10101 010
10101 . 1010 101 1. 01 . 101 11 0101 . 10101 . 0. 101 1010 0101 . 10 101
10101 10 . 1010101 . 10 010 . 101 . 10 0101010 1010. 101 . __. 0 11 1 1.
10101 10101 1010 . 1 10110 . 101 10101010 . 10 01 11 . . 10 . . . dc .
1010101 . 1 010 . 0101 10101 . 01 0101 . 10 10101010 . 10 101 010 0010
10101010 . 0101 . 101 10 10 10 101 11 0101 . 01 101010 . 1 1010. 0
10101010 . 10 010 1010101 1. 01010 10101 . 10101 0101 . 10 01010 1010.
10101010 . 10 10 1010 01 . 1 101 01010 . . 10 10 10101 . . 11 . 10 101 01
10101010 . 101 10101 . . 10 101 010 1. 10110 . 1 1010101 . 01 10101010 .
1011 . 1 10 01 . 01 101010 . 10110 . 101 101 010 . cdbcbbbce . bbcc bdbb .
10110 . 010101 1101 10 0101 01010 dbezebbca . ecbe cddb eebb bbbbb . ec
10110 . 10 10 010 . 01010 101 . 01 01 01010 . 101 10 0101 . 10 10101010 .
1011010 . 00 1010 . 101 101 01010101 1. . 1010 . 0 10. 101 01 10101 . .
101101010 101 1010 01 . 101 0. 101 10101 0 101101 . 10101 101 . 1010 1. 10
11 . 11 10101 . 1010 0101 . 00 . 1 101 01010 . 10 101 1. 01 101010 101 .
11 01 . 101010 010 . 101 1010 . 101 10101 1. 10 101 010 . 1010 0101 10 101
11 01 101 . 1 01010 101 10110 . 10 abbaedb . 10 10 101 101 010 . .
110 101010 . 101 101 0101 . 101 101 . . 01 0. 1010 101 10 10 10101 . 101
110 11 . 10 101 010 0101 101 10 101 . 101 1 101 01 . 11 11 . 10 01 . 1010
110 abbd 10101 1. 1010110 . 1 . 010101 11 . 101 10 . 1 101 0101 . 11010 .
1101 . 1 . 1101 1010 . 10 10 01010 00 . 0101 . cbeb bbbz edbd cbccdb . dbb
1101010 . 01 . 101 01010 . 1010 10 101 01010 . 01 10101 . 010 01010 0101.
abbdb deeddbcba cdee . cbbd becea . bbdbabed 1 10 01 . 10 11 00 101 10101
abbddbb edbeabc db. cbd aeebb ccdbe . cbb 10101010 . 1 101 01 . 1 1 101 .
abdbaza ddbbbbdbddbd . ddbbbecbe . bdbeb de ddbcbdbbb . abezde bbcbb .
aec cbe bdd . bbdbbd . dbb cbbd . de cbbbbbdbc cbb bedb bdbbbc . edc cbcd
babba . ddd cdbbe bdz . ddbdb 10 101 101010 . 1010 101 . 0 01010 ed
babbe . beec . dc eebc bbbb . ed cedb ebccb _. . bbde . beee . dbe ced
bba . bdbdb . aeb ccdbddbdbebb . dbb . dbd babcd . ccb cddb cbbdb beb .
bbbbd . bbb eccbbbcbd . ded bbedb . dc cbdb bb abbdbb cbbdb . cabc bbbcd .
bbbbdb . dbdb. cb . ccdb edbb bbbdec cdde 110. 0 cbdbe bbde . abdb dcbbedb
bbbcdb . bzccb bbbe . be cdb b. ebb 10 10 01010 1. 110 01010 . 10 101 010
bbbdb . cd bbbbdbebdbbdb . be dbbdbd. be bbbbb . . cda eedbdb cbdb cebb .
bbbdbdb . aedb cbdb bccd . dec cbe cdbe cbbdbabcza a. dbcb . edbceb
bbbddbbb dbdbe. 01010 . 10 1010 . 10101010 . 101 1 11 0101 . 1 101 010 . 1
bbbec . cbb cbab . ceb dccebb bbddbe b. ebb cebbebc . bdbbe ccbdbebcd
bbcdb . dbb cbbe bbdbdc . cbb bea bddb . bccee . dcddbdb cdbcdbe ddbdb a.
bbcdedb . . edcbb dda cbbb bdbdbe . eecbbc cebe bdebb .
bbce . cba eecb . bb ecde 1.. 101 edbe bbdbbc . cbb bze bcbc . d ddecb .
bbda . ddbb bbbedb . dbd bbbca . c. ccb cbc ddcbbbdddb . cb bbcbbb . cca
bbdbeb . dbdb bezbcdb ccdbb . dee ccbbbecz . bdcbaz cbbbb . ebbddbd bdcc .
bbedbb bbdbe . cdbebcba bbbbb eed bbbbd . dbb cbcb bdbdb . dcbb cddb bcabb
bbzb . cb eebe bbbdd . dbe . ec bbabb . . cbc eddbc bbbbb . cba bdcdbbdb
bccb ccbbbdbbb bbbdb . dec dcb cbd abd cbbdbbdbb . dce cebbcbb . ecdbdea
bccdbd . edbeddbd cabbdb . ccbb . e bbdebc dbb . ddc cebd bbe bdde . dbb
bcdb . dbe cdc cbee . bc bbeedb . ecee ebbcbbe cebbdedbc . cbcebcb . bb
bcdbb . ddbcbdbd . bbbbedb ccdbe bbebe bbbebc bbbc ee cca bebb . eab cbe
bcdbd c. cdbe bbcdd . cdbbb dbb cebd eeeb eb cdbdbe bbebe . ebdbe . bdbe.
bdb ccbe bbee e. bb eedbcbab . abec cdbb . . ccbbbdbbdb . ebc . cb dbebz
bdbbbe dbbe . bbdbc . cd deb bcbb becd . deb ceba dbbddbe. cbbbbab ddb .
bdbbc . cedb bdbcc bzcb . bdbdb bbb ebbeabc abbdcb bbeb . bcaed cec . dcb
bdbbdb bbbz . dcb cbcb ccbdb bdbc . bbcb cbba bebdbe . edbd ecdbb dea cceb
bdbbdba bbcb c. cbb ccb cbbb . cbe edbe ecbb baeddb . cdd edebe ccbdb .
bdbbdcdbb . . . ccedbeb bdbba . deb cbbe dbcbabcb . dbcbbe bddbdb dcc . .
bdbdbb . bbedb . zbcddb bde . dcdb cddc bbbbb ebbcdeb . cbbe . ddbbdbd.
bdbdbbd . bb dbebddbb . ddcebbbdbb . cdbdb bcbbb . dee cebbbbdb bdbebb .
bdbdbdd . dbc cbedb bdec . dcb bccdb ddbb eebdb baed a. bbbceb ecddb ebb
bdbeabdcebb . 01010 . 101 . 010 . 101101 . 1010 101 01 . 101 0101 0101
bdbeccec . cba edce dbc cbc becb . ed becbd . cb . cdb bcb cebccbb bdbed
bdbed . cdbbdb edbebbdb . dbda bdbbbb ddebcb . ebdbcabb . bbbbdb . bb
bedbdba . ecee babd edba ced . aecda dc bbdbab . ddbe bcbbb . ecbdbbe
bedbebdb . cbecbbed eddbbbbb dbdbc . cbe dbb cba bb bccdbd bcb eecb . ee
cab ebe dc 010 . 10 0101 1010 1010 . 10100 _. 101 10 00 . 101 101 01 . 10
cbb. da cbce bbddbdb . cbb ecee bdbbab . ceb ecbdb bdbbab a. edcbbbb dbee
cbba bbbdba . dbbbecdbea . cbebcb dcba . edb cebdbbdcb . ebbccd ddbd.
cbbc bbdbbd . dcb ccc edbe bbeba . bbbabab . zc cbdbdbe cb dbbe . abedba
cbbd . bccc . dccbbbbba . bb ebdbcdec debeebebc bdbebc cede edbbebcb ceec
cbbdbecea . dbcd eccbcd . db bedee . edbcce ecd . cbdbb e. dbdbb 1010. 01
cbc a. cezdb e. dab cbdbe bdbb . dbb de bbddb eedbe cbe bdeb bddbbdbbe
cbcb . cdbcce eec . dceea cebd bedb . cebc bdbbbdb . cbcb cbbbbdbbbdb .
cbecbecbc . zedeb . bbce ebbdb . cb bdbddbce bbbbe cbc c cbdb ecdc bdbeda
cbecdbdc de ddebdbeba . bed deebcec . dda bbz ccdabddb . . bcbb edde dcdb
cca . bdbebdbbdb bedb . bcbc ecbb _. dbb cbbd dbcbabzb . 1 a. db bdbzdbbb
cce ddbdbdb ee bdbbecdb ebe dbcebbcc . cdcdbabd . . cbb edbe bded . ddd
ccebea . cdbb bzbedcbbc . cbe edbb dbedcb db . eed bdabb . cbe ecdbc .
cdabeb . bbbbedb dbdbee . bb bbbc d. cbc cbda bdd e. ddbecbc . bddbde . bb
cdbbbbdbdbec . dddb cbbb bebe . dc eddbb bdbddb . dbd c. db babec . deb
cdbbbeeb . bdbee eebb . ez cabb bbcbe . ee _. zecd bbba cbddbbebbc . bbbc
cdbbecdbdbdbccd ab deb cbdbb bdbcdb . cccc bbee . ddebbdbc . cdec bb. ecbd
cdcb dbddbb. ba bccec . dbb cdbdbc bdbe . ccbddbazb . ecb ceab bdb .
cddbbaee 1. 1 01 eedba bbbeb . eda . zeeab cdbdbb . edbdbb ceb bdedb
cddbebed . dce cbcb bcec aee bcc bdbbc bbbee . eea cbba bbddbc . ebb
cdde bbee . bedb . bdbbb . zbe cdbe bdbbbb . dce cbea ezab bebbb . ecdbccd
cddze bddc . dab edcb cbe bbebbb ecba bcbbb . edb . cabbee db db ceeb
ceb b. ceb bb abbdbb . bbbddbd bbcbd cdebaec . aee bbcebbb ddecba cdbabb
cebbbbba . ebe cdbcb dzbba bdbebb bd . dc cabd cbb . cbe . bcbee . 1101 .
cec zdbddb bcbde . ed dcbbdbe bbea . . deb ecb cbe cdb bddbb dbdb eebc
ceccbbbcc eedbdbc. cbdb bbbdbd b. cbb cbd bde b. 0 010 . 1 1010 0101 .
dba ddb cbd bcbee . aec cbdd bbecb . dde ddbbbcb zbbe . abaebc cbedb .
dbbbdbb b. cbedbbcdbbb . cbdbbc . bbdebb . ce bceddb . aza cdbcbdbz . dc
dbbedbb. dbb ceb bdbdb . bczbe cebdb . dbdb cedbbbbd dcbdbed edbdbccb .
dbdbdbdb . bedb cbde bbde . dbbdcee b. ddbbbedb . dbedb cbba . bb be ce
dbe cbdb cbba a. beee . dedb ec bbcbdb . bedba bccdbbbb b. cabbbbbbb .
dcde . ee dc cebb cbcbebebb . bc cdbaeeb bdeedbc __. . dea . ec bddba . ba
dceb cbeddbbeca . dddbcdbdb bbbeedbbcebed b. bd bdbbda . dcc cbc bbcc .
ddbebbabb . bec edccdb . dc . bdbbdbcc . dcbbdbbbcb . abbddbd . bbbeee .
ddbedddbbbbdcbb . bdb bddbbbecdbd . cd bbbb cddbcb db.. dbe dddbe. eebde
dddb ede bebcb . aeb ddce cbbb dd ecbdbebc cddb dea ebebbe e. dba
de bececd ddbb. eb eeee bbbbe . dd eebe dddb ccdbb . bb . 0101 10 _. 101
decbbbca . bdb . cbeb . zdbc edebcabbdb . bdb cebdzbdbb . bebdbcdb ecea .
dedbb . bb bdced bbbdb . ddc eee dbe. cdebdbc . . ce bbcbbb ecb bebb . dce
deebbdc . edbbee dbbbc . ddb bbedbdb bzc bzdbb. . cc dddc bbbbb . ddbcab
dz ccbe bzc . dd cdba . ccd cbcb dbb bbcazb cez ddbd edbb cbbebdbd
dzb . eee ecbb bdc ceeb bzdb . dbd cdbd beab . bdceb bzdb . ccecabedbb .
ebbdc . dbe dedb cbba bbbbbdcbe b. cbbb bbdbbe . bdbb edbcdecbdb . edbe
ebdb cbed bbdbb . dcb bebbe c. deb cbe bcbdedbb dbe. bedc . bbdbbb ecee
ebddb cde . cca dcb dbddbbdbd. eb cbeabbb bdbbdbd. be bbbcdbc bebecb 10 10
ebe cbbd cbd edc cbb edcb bcdc . edbcbdde . bebb . cab cbba bdaec . dddb
ec ecbcdbcb cbbb baea b. bbbdb bdbbeceede edbbcdba dabbbeb ecab
ecdee bbbbb . bbbbc dedbbc 1010 101 . 101010 . 101 ecbccdba bddbbb . ebe
edb dbe ccbd bbbd bbbb bbcbb dbbcbeb cdcb bdbeabdbdb cbeec cddbd. bbbca .
eddb bcbcc . bdbdb a. dbe ccbd bcdb b. dde cbbbb . ba . bdbdbb . . . eeabb
ee ccb ecbb beab cbe bedb bdbd . cbd bbbdb abbdedb 10101010 1010101 . 0101
eebb bddbb . cbbdbbcbbb . bbbd . cbc bcb . dbe ccba bece . aedb cbbb
eed bbdbd . cbc bdeb . bbbbb bbbbc bbedeb bbddb . bdbdbcbb dbcedbb. eb
eeeddbdbcb . be bdbedbdc beccc . bcbd . dbbbdbb dbbbdbe. bb bbdbedb . ba

Just download the smaller file - it's very sharp.

- Alan


On Fri, 18 Dec 2009, Esteban Romero Fr�as wrote:

> I have noticed that the book
>
> THE FOURTH PARADIGM
>
> Data-Intensive Scientific Discovery. Edited by Tony Hey, Stewart Tansley and
> Kristin Tolle. Microsoft Research. 252 pages.
>
> is supposed to be available on the web in this URL:
>
> http://research.microsoft.com/en-us/collaboration/fourthparadigm/4th_paradigm_book_complete_lr.pdf
>
> However, I cannot access to the PDF file. Does anybody have the PDF of the
> book or the correct link?
>
> Best
>
> Esteban
>
>
> On Thu, Dec 17, 2009 at 2:17 AM, Denise N. Rall <denrall@yahoo.com> wrote:
>
>> (I especially like the "lost at sea" reference here . . . although bad luck
>> for the sailor and family)
>>
>> THE FOURTH PARADIGM
>>
>> Data-Intensive Scientific Discovery. Edited by Tony Hey, Stewart Tansley
>> and Kristin Tolle. Microsoft Research. 252 pages.
>>
>> Review by John Markoff, New York Times
>>
>> http://www.nytimes.com/2009/12/15/science/15books.html?em
>>
>>
>> In a speech given just a few weeks before he was lost at sea off the
>> California coast in January 2007, Jim Gray, a database software pioneer and
>> a Microsoft researcher, sketched out an argument that computing was
>> fundamentally transforming the practice of science.
>>
>> Dr. Gray called the shift a �fourth paradigm.� The first three paradigms
>> were experimental, theoretical and, more recently, computational science. He
>> explained this paradigm as an evolving era in which an �exaflood� of
>> observational data was threatening to overwhelm scientists. The only way to
>> cope with it, he argued, was a new generation of scientific computing tools
>> to manage, visualize and analyze the data flood.
>> Denise N. Rall, PhD. Special Projects, Faculty of Arts & Science,  Southern
>> Cross University, Lismore NSW 2480 AUSTRALIA
>> Mobile +(61) (0)438 233 344
>> http://www.scu.edu.au/schools/esm/staff/pages/drall/
>> Join the Association of Internet Researchers http://aoir.org
>> IR 11.0 Meets: 21-23 October 2010, U. of Gothenburg-Gothenburg,Sweden
>>
>>
>> --- On Mon, 14/12/09, Jesper T�kke <ses@post10.tele.dk> wrote:
>>
>>> From: Jesper T�kke <ses@post10.tele.dk>
>>> Subject: [Air-L] 2. CPF Luhmann and the Media
>>> To: "aoir list" <air-l@aoir.org>
>>> Received: Monday, 14 December, 2009, 10:52 PM
>>>
>>> MedieKultur. Journal of media and communication research
>>>
>>> Call for papers
>>>
>>> Luhmann and media, editors Jesper T�kke (guest) and
>>> Michael Paulsen (guest) (Fall 2010)
>>> SUBMISSION DEADLINE: FEBRUARY 1st, 2010.
>>>
>>> See the call at:
>>>
>> http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/announcement/view/42
>>>
>>> Best Regards
>>> Jesper
>>>
>>> Jesper T�kke
>>> Assistant Professor, PhD
>>> Information and Media Studies
>>> Aarhus University
>>>
>>> http://www.jespertaekke.dk
>>> imvjet@hum.au.dk
>>> _______________________________________________
>>> The Air-L@listserv.aoir.org
>>> mailing list
>>> is provided by the Association of Internet Researchers http://aoir.org
>>> Subscribe, change options or unsubscribe at:
>> http://listserv.aoir.org/listinfo.cgi/air-l-aoir.org
>>>
>>> Join the Association of Internet Researchers:
>>> http://www.aoir.org/
>>>
>>
>>
>>
>>  __________________________________________________________________________________
>> See what's on at the movies in your area. Find out now:
>> http://au.movies.yahoo.com/session-times/
>> _______________________________________________
>> The Air-L@listserv.aoir.org mailing list
>> is provided by the Association of Internet Researchers http://aoir.org
>> Subscribe, change options or unsubscribe at:
>> http://listserv.aoir.org/listinfo.cgi/air-l-aoir.org
>>
>> Join the Association of Internet Researchers:
>> http://www.aoir.org/
>
>
>
>
> _______________________________________________
The Air-L@listserv.aoir.org mailing list
is provided by the Association of Internet Researchers http://aoir.org
Subscribe, change options or unsubscribe at: http://listserv.aoir.org/listinfo.cgi/air-l-aoir.org

Join the Association of Internet Researchers:
http://www.aoir.org

Generated by Mnemosyne 0.12.