The Alan Sondheim Mail Archive

June 28, 2015


Green Tara


http://www.alansondheim.org/greentara1.jpg
http://www.alansondheim.org/greentara.mp4

re Tu Re Sv H Re T T
 H OM TARE
 Re T T
 OM TARE
 Re Tutt re T Re Sv H Re T T

re Ttt OM TARE TUTTARE TURE SVAHA Re Sv HOM TARE TUTTARE
TURE SVAHA Re Sv
 OM TARE TUTTARE TURE SVAHA
 OM TARE TUTTARE TURE SVAHA

 OM TARE TUTTARE TURE SVAHA Re Sv H OM TARE TUTTARE

 OM TARE TUTTARE
 H re TURE T Sv T Hre tt
 T H T TURE re Sv
 T TURE
 T tt VAHA Om ReT TRe TuttOmv
 TRe TuttreRe
 H reRe
 OM TARE TUTTARE TURE SVAHA T re SvRe H OMH Sv OMHTuTutt
 OMH TAREOM TUTTARETARE TURETUTTARE re Sv
 TAREOM TUTTARETARE TURETUTTARE Re H re v HSVAHATURE tt
OmvVAHA SVAHA T Tutt
 TuttreReTuttVAHAT reReTuttreRe VAHA ReT TuTuttreTuTutt OMH
Re SvRe HreTuTutt Re HSvre Sv SvvRev OMH
 H
 T Re Re TUTTARE H Re Re TUTTARE H
 Re Re TUTTARE H TURE OM SVAHA
 TURE OM SVAHA

 TURE OM SVAHA SvRe HSv TuttRe TuttreRe T re Tttre TttTARE
Om T re Tttre Sv tt
 SVAHA H OM Re TARE Svre Ttt
 OM Re TARE Sv re Ttt

re Sv

re Tu re TUTTARE Sv re H Tu TuttTutt Tuttre H Om Re T Sv Sv
 Sv

 T HRe H
 Re OM T TARE T re TURE Tu SVAHA Sv re Re Omv TTUTTARE Re
TURE Tutt VAHA re Ttt ReT TuttSv
 TuttreRe TuTutt OMH
 TAREOM TUTTARETARE Re H

Omva Ha OM TARE TARE TaOm ReTa TRe TuttareRe TuTuttare
SvaRe HaSva OMHa TAREOM TUTTAREVAHA Om Ta Re T Ta Re T
ttare Tttare T Re Ha TUREva Ha TUTTARE SVAHATURE ttareT
Tttarettare reT TuttreRe SvRe ttreT Tttrettre HSv OmvaVAHA
TaVAHA Om ReTa TRe TuttareRe TuttareRe TaVAHASVAHA ReTaOm
TReReTa TuttareReTRe TuTuttarevaRe HaTURETUTTARE SvaReva
OMHa TAREOM TUTTARETARE TURETUTTARE TuTuttare HaSvaSvaRe
OMHaHaSva TAREOMOMHa TUTTARETARETAREOM
TURETUTTARETUTTARETARE SVAHATUREVAHATURE ttareT Tttarettare
va Ha OM TARE TUTTARE TURE SVAHA ttareTVAHA SVAHATURE
TttarettarettareT vaTttarettare OmvaVAHAVAHA TaVAHATaVAHA
ReTaReTa TuttareReTuttareRe TuttareReTuttareRe
TaVAHATaVAHASVAHA ReTaReTaTaVAHATaVAHA
TuttareReTuttareReReTaReTa TuTuttareTuTuttarevaRevaRe
OMHaOMHa SvaRevaRevaRe HaTuTuttareTuTuttare HaSvavava
OMHaOMHa SvaRe OMHaOMHaHaSva
TAREOMTAREOMTURETUTTARETURETUTTARE
TUTTARETARETUTTARETARETAREOMTAREOM
TURETUTTARETURETUTTARETUTTARETARETUTTARETARE
SVAHATUREVAHATUREVAHATUREVAHATURE SVAHA revVAHA SVAHATURE
SvRevRe HSVAHA HSvv TuttRe TuttreRe Ta Ta Re Re TUTTARE Ha
TURE OM SvRe TuttReVAHA HSv TuttreReTuttRe TUTTARE
TuttTuttTu TuttTARE HOmSv Tttttttre Tttre OmvSv HOmvOmv
HSvHHOmv OMHTARE ReTTutt TuTuttreReT TuTuttre Om Ta Re T Ta
Re T Ta Re T Ta Re T Ta Re T Ta Re T Ta Re T Ta Re Tuttare
Tu Re Sva Ha OM TARE Om Ta Re T Ta Re T Ta Re T Ta Re T
ttare Tttare T
 Re Sva Ha OM TARE
 Re Sva Ha OM TARE

T re T Om T Re T T Re T T Re T T Re Tuttre Tu Re Sv OT re T
Om T Re T T Re T ttre T T Re T ttre Tttre T Re ttre T
 Re Sv Om T Re T ttre Tttre T Re
 Re Sv Om T Re T ttre Tttre T Re

TT ttare SvaRe HaSva OMHa TAREOM TUTTARETARE TURETUTTARE
ttare SvaRe HaSva OMHa TAREOM TUTTARETARE TURETUTTARE

OmvaVAHA SVAHA TaVAHATaVAHA ReTaReTa TvaVAHA SVAHA
TaVAHATaVAHA ReTaReTa TuttareReTuttareRe OmvaVAHA SVAHA
TaVAHATaVAHA ReTaReTa T ttareReTttareReT ttareRe ttareRe

ttareTttare SvaRevaRe SvaRe HaSvava HaSva OMHaOMHa

ttare SvaRevaRe SvaRe HaSvava HaSva OMHaOMHa T SvRe HSv
TSvRe HSv T ttRe TttRe T ttreRe Ta Ta Re Re TUTTARE Ha TURE
OM SVAHA ttreRe Ta Ta Re Re TUTTARE Ha TURE OM SVAHA

ttare Ttt T ttTttare T tt T re TUTTARE Sv re H T ttre H Om
Re Ta Sva
 T Re Ha T OM TRe Ha T OM T ttare TURE Tttare TURE T
 SVAHA Sva Ta Ha Re OM T TARE Ta
 SVAHA Sva Ta Ha Re OM T TARE Ta

TUTTARE Re TURE Tva TaVAHA TUTTARE Re TURE T ttare SVAHA
Tttare SVAHA T
 ttare Tttare Re Omva TaVAHA
 ttare Tttare Re Omva TaVAHA

ttareRe TT ttare SvaRe HaSva OMHa TAREOM TUTTARETARE ReTa T
ttre Re re T Re Sv HOm T H OM TARE

 Re Sv HOm T H OM TARE re Re Sv OM H TARE T tt re re H
Tttre Om T
 TARE
 T T tt OMH TUTTARE H TT
 T ttre re T Om Re Ta Tuttare Re Tu T Re Tuttare Ta Tu Re
Sva Ta Ha Re OM T TARE Ta TUTTARE Re TURE T SVAHA ttare
ttare SVAHA Tttare Om re T Tuttre re Sv T ttre Tuttre Tttre
Tu H Re Omva TUTTARE TaVAHA TuttareRe ReTa Ha TRe OM
TuttareRe TARE TuTuttare SvaRe TuTuttare HaSva SvaRe OMHa
HaSva TAREOM OMHa TUTTARETARE TAREOM TURETUTTARE
TUTTARETARE SVAHATURE Tttarettare ttareT va Tttarettare Ha
va OM OmvaVAHA TaVAHATaVAHA ReTaReTa OmvaVAHA
TuttareReTuttareRe SVAHA TuTuttareTuTuttare SvaRevaRe
HaSvava SvaRevaRe OMHaOMHa HaSvava TAREOMTAREOM
TUTTARETARETUTTARETARE TURETUTTARETURETUTTARE

SVAHATUREVAHATURE SVAHATURE rev H SvRe Ta HSv Re TuttRe Re
TuttreRe TUTTARE


TuttTutt Tuttare Tutt OM HOm TARE Ttttt T Ttt re Omv Omv
HOmv HOmv HSvH HSvH OMH T ReT Tu TuTuttre T TuTutt Sv Ta Ta
Re Re T T Ha Tu OM Re TARE Sva Om TUTTARE OM TUTTARE TARE
TURE ttare TURE ttare TURE ttare SVAHA Tu T Tttre Re Sv Re
H Sv ReTa SVAHA TRe TaVAHA TuttareRe Om TAREOM SvaRe
TUTTARETARE HaSva TURETUTTARE OMHa TaVAHATaVAHA
TuttareReTuttareRe ReTaReTa OmvaVAHA TuttareReTuttareRe
SVAHA SvaRe OMHaOMHa HaSvava TuTuttareTuTuttare OMHaOMHa
SvaRe TAREOMTAREOM TAREOMTAREOM TUTTARETARETUTTARETARE
TUTTARETARETUTTARETARE TURETUTTARETURETUTTARE
TURETUTTARETURETUTTARE SVAHATURE TURE Tttare Ta Tttare
ttare


Tuttare Re re Sva Tuttre H ReTa OMHa TuttareRe TAREOM
TuTuttare TUTTARETARE TURETUTTARE ttre T Tttre ttre Omv H
HOmv Re HSvH Sv OMH TuTuttre

http://www.alansondheim.org/greentara2.jpg

Generated by Mnemosyne 0.12.