The Alan Sondheim Mail Archive


the jjs

http://www.alansondheim.org/ac51.jpg jj
http://www.alansondheim.org/ac55.jpg jj
http://www.alansondheim.org/ac68.jpg jj
http://www.alansondheim.org/jjj.mp4 jjj
http://www.alansondheim.org/jjj0.png jjj

am an as at be bj by ck da do en go he in is it jj my no of ok
on or ou pm ah:0 am:0 an:0 ap:1 ba:0 bb:0 cc:1 dd:1 ee:1 ff:0
gg:0 hh:1 ii:0 jj:1 jk:0 jingbangub jingle jinglecodec jinprj
jitter jj jjgif jjj jjjj jjjjs jjjs jjpl jjplsave jjsound jk
jkyoko jl jlu jlubas jluexe outj outjj outk outl outlands
outleaderfoofmpeg outleaderfoofx am an as at be bj by ck da do
en go he in is it jj my no of ok on or ou pm me jennypheros julu
a keyouple ophlsh dayhz jjd jennypheros ke d jd ke ke jb-dd
j-f-aa a-di-aa b-f-jj b-ack-aa b-allet-bb c--bb c-loud-cc
d-dell-cc m-ountjj-dd n-e-ww n-ikaj nik-dd n-ike-jj n-ik-ff
p-bjajjj-aa p-eni-ss t-est-bb t-est-dd t-est-hh y-ours-jj a--hh
a-lbaal-aa a-nimala archaea-bb a-shur-aa d-octorja du-pp e-ch-oo
e-x-ee f-alls-ee f-ffff-jj f-il-mm f-loodj-gg f-lush-aa
g-glas-bb h-hack hol-dd i-inmale-cc j--jj j--qq j--vv k--bb
k-imonoj-a a k--jj l-aguna-aa l-and-ff l--bb l-eona l-ff l--jj
l--m ll-ob-ee l--pp l-u-zz m-ah-bb m--bb m-easure-aa m-ens-aa
m--ff m--jj m-oodb moss-bb m--pp m--vv m--zz n--bb n-ebula-aa
n-et-jj n-eta-jj n-et-bb n--ff n-ightj-aa n-ightji nikn-ff n--jj
n-ode-bb n--pp n-vobject-aa o-ntic-aa o-pporigin-aa p-araaa-aa
p-athiah pearl-aa p-olyjjg-hh p-olya-cc t-ai-ll t-a-oo t-ao-jj
t-heory-aa t-hungaj-bb t-re-ee t-ub-bb t-z u-uu v-ir-bb v-oi-dd
w-avea-jj w-aveb-jj w-ave-dd w-ing-bb w-oll-bb w-orld-aa

    ku n k = k ( I ; hA ) u n;1 k jjjI ; hAjjj ku n;1 k
 m bg stg hrw wr sfjjt as "ba" with secret faces, great of
majesty cracks, that jkjkjkjjjjkjjlklllll I'd trickle through
the wood like forced ii Jennifer Texts - jj Jennifer Texts - jk
Jennifer Texts - jl Jennifer me ammonia! </A>Track you down!
Burn on me!<A HREF="frame1.htm#jj" TARGET="jj">
nothing:jjjj:yejjjjs:Julu:jjjj:external :jjjj:external jjjj jjjj
nice internal is in my loose internal jjjj passion seeps into my
internal - turning me jjjj-Jennifer terrific:jjjj:oh
yes!:Clara:jjjj:tourmaline:jjjj:amethystjjjj jjjj black amethyst
is in my wayward quartz Ah, jjjj masquerade eaten by
jjjj-of-the-open-arms and jjjj-depressed jjjj-ruptured internal
replaces _your_ and other _julu,_ static-domin- jjjj-purr of
electric motors, water-power, windmills and grindstones - the
blood - jjjj-purring platelets - jjjj hevy moment intrferances,
static word to jjjjennifer jjjj cume in!
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
ijbidjYoUjFoNdjAdIeU!!jj--jThEjPrIncEjofjthieves zone says,
"seroshlkjlllllll kisslillhh .lkjjiliiiiiiillllmmmmmm"
jjeennnniiffeerr''ss bbrrookkeenn ssmmootthheerreedd iinn
ddeeaadd jjuulluu''ss ssiinntteerreedd bbrrookkeenn iinn
ddeeaadd wwhhiittee iinnssiiddee--oouutt ffoorr
jjeennnniiffeerr''ss nnoott qquuiittee ssoommeetthhiinngg''ss
ggoott ttoo ggiivvee wwiitthh jjuulluu,, ccooppss ddoonn''tt
kknnooww jjuusstt wwhhaatt,, jjuusstt ffuucckkeedd aanndd
ttrroouubblleess bbrreewwiinngg.. tthheenn hhee ssccrreeaammss
jjeennnniiffeerr,, jjuulluu,, nniikkuukkoo,, nnootthhiinngg
ccoommeess bbuutt ffooaamm aanndd
           jjjjjjjjjjjjjjjjjjj

:  ac=aaffggjjkkllmmnnooppqqrrssttuuvvwwxxyyzz{{||}}~~:
jeniirn jenifjj jenifj7 jenifnj jenifn7 jenifin jenifi7 jenif77
jenir0n jenf70j jenf7jj jenf7rj jenf789 jenf79j jenf80n jenf807
jenf8ej jenf8nj eisjlfie eriwl exo f,nsfkdwhjdus fbjbjbyq fj
fjdf fjdjko fjj fjjsfl fjjs- qjbisldkj qlwrlkeis qoels
qoerouslfjejrkl qoiskdhw qosldlkjwrou qppqlsjjkd
 jjjjjjjjj.jjj.kFASD"OLIF.it "IF/ jjuusstt 82302 82302tthheerree
82302 82302aanndd 82302 82302wwhhaatt 82302 82302wwaass 82302
82302tthhaatt 82302 82302jjuusstt 82302 82302aa 82302 modesty
(lajja), fear (bhaya) and ignorance (moha). The sky gives rise
to " yiqgp@tyugtm.kjjhwa.ed
dsgdgdgdjjjjjjjkkklll;;;;''ATE1Q0V1X4 ries is , 030],
dsgdgdgdjjjjjjjkkklll;;;;''ATE1Q0V1X4? (b*c)^(k*d*e) a
(b*c)^(d*e) cfefaehddjjfbigf (b*c*k)^(d*e) j semantics ah:0 am:0
an:0 ap:1 ba:0 bb:0 cc:1 dd:1 ee:1 ff:0 gg:0 hh:1 ii:0 jj:1 jk:0
summarized knowledge and knowledge-owners, "1 m 2 grep smell lu
>  jj 3 grep carnal lu >> jj 4 grep knowledge lu >> jj 5 h >>
jj 6 ls 7 pico jj 8 cat jj | julu 9 rev .trace >> jj 10 cat jj
| julu >>  jj 11 pico jj 12 cat ~/jj | ./number >> ~/yy zone
says, "seroshlkjlllllll kisslillhh .lkjjiliiiiiiillllmmmmmm"
,8B[h ooX& ;6vvt(1P _vs{ GW_u h~\hD y36F_; 6(}G ojw% Fjj.wr Pc=k
4;{:0V1y

jazkat13 jedimatrix99 jen jerry.everard jes20 jfr10 jjsamuel
jmarshal joel i. ic ig ih ii t ix jf jj jm jp jr jw jy kl l lm
lp lt mI mb pk mj ml mr dA vI bU g1 .S Dw /R OC +- .P yY /H /P
/U Wy `` xg T@ ,w \n !e mb ?p *P jj JH ji Ji JI jj JJ jk JK jl
Jl jm JM jn Jn JN jo Jo JO jp Jp JP jq jr Jr JR ah:0 am:0 an:0
ap:1 ba:0 bb:0 cc:0 dd:0 ee:0 ff:0 gg:0 hh:1 ii:0 jj:0 jk:0
ii:18 jj:18 jk:22 jl:27 jm:21 jn:18 jo:34 jp:22 jq:17 jr:18
js:29 jt:28 bleeding, ondjj@hanmail.net, battles within me,
internal bleeding,
jjbakerMOABpool-68-161-117-MOAB9PMMOAB0MOABec.arts.sf.fandom 64
[AZ] [ZA] 73 's/^/^ 74 75 76 7768 69 70 71 7244 jj 45 46 rm
jennifer lb nikuko jjf k24% media ash: Sindiate list sindicate
/usr/games/caesar < zz > yy 72 zz h 44 pico jj 45 sort jj > zz
46 rm jj 47 ls 48 rm yy 49 pico zz 50 tr [ ] zz 09-Mar-2009 zz
13 pico zz 14 wc zz 15 ./a/eliminate.pl < zz > jj jj 25 sed
's/acrimony/squirting/g' jj > zz 26 sed 's/may love/g' zz > jj
skin and scent!/g' jj > zz 30 sed 's/terse/tense/g'
jj >  zz 40 sed 's/acknowledgment/i will deflower you and

h 6 h >> zz 7 h 8 h 9 h 1 h 2 h 3 h 1 pico jj 2 sort jj > zz 3
sed 's/x/ex/g' zz 16 wc jj 17 pico jj 18 ./a/elim2.pl < jj > zz
's/exemplifying/fucking wonderfully/g' zz > jj 23 > zz 32 sed
's/alberto/nikuko/g' zz > jj 33 sed 's/searching/groping/g' jj >
jj 35 > zz 57 sed 's/ //g' zz > yy 58 sort yy > zz; nl zz > yy
*card* -r f query="NGO" jjj suffix.pl jjd jennifer key d jd key
key bschons jennifer rand d mphil key phd bschons lond rand jjd
mphil key phd jd lond key professor of of jennypheros julu a
keyouple ophlsh dayhz jjd jennypheros ke d jd ke ke

   35 rm nb 36 du 37 ls 38 m 39 pico jj 40 sort jj > yy 41 pico
     yy 42 pico zz h 44 pico jj 45 sort jj > zz 46 rm jj 47 ls
     48 rm yy 49 pico zz 50 tr
1 pico jj 2 sort jj > zz 3 wc zz 4 ./mod 5 wc zz 6
./a/eliminate.pl < zz > jj 7 mv jj zz 8 wc zz 9 pico zz 10 tr
A-Z a-z < zz > jj 11 pico jj 12 sed 's/[.;,()^]//g' jj > zz 13
pico zz 14 wc zz 15 ./a/eliminate.pl < zz > jj 16 wc jj 17 pico
jj 18 ./a/elim2.pl < jj > zz 19 wc zz 20 pico zz 21 sort 18 sed
's/expunging/spongy to the touch!/g' zz > jj 20 sed
's/tastefully/and tasting delicious/g' jj

>  zz 21 less zz 22 sed 's/exemplifying/fucking wonderfully/g' zz
>>  jj 23

's/acquiescent/shuddering happily/g' zz > jj 25 sed
's/acrimony/squirting/g' jj > zz 26 sed 's/may crams/crammed
love/g' zz > jj 31 sed 's/political/sexual/g' jj

>  zz 32 sed 's/alberto/nikuko/g' zz > jj 33 sed
sed 's/andromeda/medea/g' jj > zz 36 sed 's/cos/claws and deep
scrumptious ripples in the skin!/g' zz > jj 37 sed
's/alva/flushed flesh and lovely 's/terse/tense/g' jj > zz 40
wondrous flesh' zz > jj

init 3 ls pine ls ftp panix.com p shutdown -h shutdown -h now p
ls less jj ls pico ftp panix.com ls rm jj b ls galeon ftp
panix.com exit cd image ls warsaw gg /regex/ warsaw hh /regex/
warsaw ii /regex/ cp jj /regex/ head warsaw jj leipzig warsaw *
>>>>  2Jje0Cyt4r7dsxTN6ue **** Command '2jje0cyt4r >>>>
>>>>  yAQz32aMRxA7+TqQ7tW
**** Command 'pwkqcwgjjs >>>> xoHEhVaVkyC0WtS1Ahr **** Command
'xohehvavky **** Command 'lh9jdd/rkg >>>> K2YAqhLJjHce4bqppdF
**** Command 'k2yaqhljjh
>>>>  EouJjvXeDR7CJVkUFgv **** Command 'eoujjvxedr >>>>
>>>>  YZ2gjWWfU9xnukrWxw+
**** Command 'qdqw0ybnmg >>>> jJl86ySO05hNolo0qNP **** Command
'jjl86yso05 insert insideaes i jj jk jl jm jn jo jp jq jr js jt
j ju juluAPSjumpin
==>  jj <==
24 sindicate nt k18% found jjn media sindicate k24% n k24% nt 0
jjfriting foundShake LOVE: netwo k18% LOVE: jj texts suck found
k18% ash: jjn sindicate jjfriting < Sindiate the found 24 ma
found ^Ck17% ash: foundte 24 nt ^Ck15% wc jj
      0    0    0 jjn and archive: //

^Ck17% suck "LORD|lord" nt > jj message contains email list ma
k18% wc jjf b-allet-bb c--bb c-loud-cc d-dell-cc m-ountjj-dd
n-e-ww n-ikaj nik-dd n-ike-jj n-ik-ff p-bjajjj-aa p-eni-ss
t-est-bb t-est-dd t-est-hh y-ours-jj a--hh a-lbaal-aa a-nimala
archaea-bb b-uffalo-cc c-har d-octorja du-pp e-ch-oo e-x-ee
f-alls-ee f-ffff-jj f-il-mm f-loodj-gg f-lush-aa g-glas-bb
h-hack hol-dd l-aguna-aa l-and-ff l--bb l-eona l-ff l--jj l--m
ll-ob-ee l--pp l-u-zz m-ah-bb m--bb m-easure-aa m-ens-aa m--ff
m--jj m-oodb moss-bb m--pp m--vv m--zz n--bb n-ebula-aa n-et-jj
n-eta-jj n-et-bb n--ff n-ightj-aa n-ightji nikn-ff n--jj
n-ode-bb n--pp n-vobject-aa o-ntic-aa o-pporigin-aa p-araaa-aa
p-athiah pearl-aa p-olyjjg-hh p-olya-cc t-ai-ll t-a-oo t-ao-jj
t-heory-aa t-hungaj-bb t-re-ee t-ub-bb t-z u-uu v-ir-bb v-oi-dd
w-avea-jj w-aveb-jj w-ave-dd w-ing-bb w-oll-bb w-orld-aa
    Hajj Rasulullah SAW starting the Hajjj rituals has created
    confusion among the foreign and domestic airlines as well as
    local Hajjj agents ml 67k true Change in Hajj date upsets
    airlines schedule By Hajjj rituals has created confusion
    among the ... Change in Hajj date upsets airlines schedule By
    Rauf Klasra JEDDAH: The sudden change in the date of starting
    the Hajjj the glorious Hajjj congregation, there ... ku n k =
    k ( I ; hA ) u n;1 k jjjI ; hAjjj ku n;1 k j Hjj j Hajjj
    HHajj j Haajj j Hajjj j Hajjj j Hajj j Hajj aHjj j Hajj jj
    Hajjj Hyjj j Hsjj ... this years Hajjj season, Prince Naif
    Ibn ... Brand! nogmaals: hajjj We hadde today tie day ook een
    r ej i Hajjj och Umra ritualer, men n of Allah, the Most
    Compassionate, the Most Merciful. The Hajj Journey. Friday
    Report - April, 1995. Allah prescribed Hajj ... hajjj
On 10th Thul-Hijjah I along with my elder son went to Jamaraat
for Ramee.
   proposition tahajjud lower
    Author, Message. jjf1990, RE:Hate Jews jjj jjj jjj jjj jjj
   jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj j'jj jjj
   jjjjjjj j'jj jjj jjjjjjj j'jj jjj jjjjjjj j'jj jjj jjjjjjj
   jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj
   jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj
   jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj

<aajkekarkajSznajazm edakz naj zam lmzmkajjmaj zn eajmdzazml
kezkrkaj azl Ajjzmrkarkaj naj Ekmkedarkk Dmrkdz Aedajarkaj . 7.
A kkaaj zn ajarkzrkkak eznajjarkaj najj ez ez a jaajmz zaeka ez
eda ajmzkz zmzrkrkzm aj aaj zaeka azm lmrkdzml aj kmz zam
azakeda leajkaz laza azl medaakz eznajjarkaj najj ez ez a jaajmz
zaeka ez eda ajmzkz zmzrkrkzm aj aaj ajlmzkrkzd Aedajarkaj . 14.
Ekedajek Dmzmkajjmaj Admzkz. 15. Eaajmaj Dmekzmaj Azma . zarkzd
(a lmjz). 2. zmznajjezd (a leda). mla mzjmr /z/ 1. aj zaz (a
lmjz).
    aj zmznajj (a leda). 1. jaajmz, aez. 2. nkeajarkeda aeaj,
    kedameda. 3. blood of the third finger on bhurjjapatra (the
    birch). bhurjjapatra blood of the third finger on
    bhurjjapatra (the birch). blood of the third finger on
    bhurjjapatra (the b blood of the third finger on bhurjjapatra
    (the b hhurjja- intrview f i jk jj jl jk jm jl jn jm jo jn jp
    jo jq jp jr jq i jr jj js j i jj jk jl jm jn jo jp jq jr #
    description size am an as at be bj by ck da do en go he in is
    it jj my no of ok on or ou pm zone says, "seroshlkjlllllll
    kisslillhh .lkjjiliiiiiiillllmmmmmm"
    BSS((linksys)BSS((jjdimarco)BSS((use
    rtested)BSS(linksysoffice)BSS((FreeP ghana kibida ho vajjai
    karune kiai na rola//(6) tahi baru khajjai gade maana pijjai
    hale kalinjara paniai dunduru tahi vajjiai//(7) malayaje
    kunduru batai dindima tahin na vajjiai//(10) You: /if you are
    lucky you may caress me /jjj 1000a aa Cokjxqqo and jug
    Ajjrayjionk Radio Radio E aa-aa azaaa aaz Eaaaaa eehb gz eehb
    hb f hb huff hb igg hb jj h hb jk hh hb jl ihb jl jj hh jl jl
    eee fff ggg hhh iii jjj kkk lll mmm nnn ooo ppp qqq rrr sss
    ttt uuu vvv covered in blood .oit hhh
    jjjjjjjjj.jjj.kFASD"OLIF.it "IF/ You: i have the
    (fairly ababbjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj GRINDing, i wear
    goggles and when cutting, welding, or striking jjjj-purr na
    reticule carry- goggles welding striking jjjj-purr
   itselvesscriptjjitselvesscript
   pp! aa! d'ya pp! jj! sic
   ," ... jj kk aa pp s
   jj kk aa pp jj kk c
   ref jj pp pictures ian botha
incisions across my throat, you must cut me thin... yes.. we w
jj on me, kk, kk it back into your selves... swallow our jj as
well yes.. my hair... const:tion ah an ap ba dd ee ff hh ii jj
jk jl jm jn jo jp jq jr
hoj-rj-hop-ho-y.of-windnieoni-,windnieo-windnifo-dydy-h-y'-jj
ju-hop-houdydy-h-y'-jju-hourju-y.of-windnieoni-,windnieo-windnifo
ix jf jj jm jp jr jw jy kl l lm lp lt mI mb pk mj ml mr i3 i5 I8
i9 ia Ia $ uuencode jj begin 600 jj
     1 lkfjs lllkfsjd fjlgskdl flslfjdksl llfsd fd f sdlfkdksjjs
   bYeJhjj EJIITHkly _h efTfly rZKily Uch-elINly bly eOh YJtIhp
   ieOly who Lhjeyh eKly aZ ply ably NnSWh jjeadly Oh-edKQ h
nothing:jjjj:yejjjjs:Julu:jjjj:external :jjjj:external jjjj
Julu-origenal, ing, us? jjjj-ruptured internal replaces _your_
_julu,_ static-domin- those dying Email lists still another
form; external jj ash: 0 message? summarized knowledge and
knowledge-owners, "1 m 2 grep smell lu > jj 3
  295 grep Beaufort * > jjjj grep carnal lu >> jj 4 grep
knowledge lu >> jj 5 h >> jj 6 ls 7 pico jj 8 summarized
knowledge and knowledge-owners, "1 m 2 grep smell lu > jj 3
killed" 171 and 173 175 16:40 "mutilated" 295 Beaufort jjjj303
:  oo:oo 15 forth with carnal lu jj knowledge 5 doctor medic
insane dollar poor rich with the blood of the third finger on
bhurjjapatra (the birch). The name bhurjjapatra with the blood
of the third finger, saffron and gorochand^ with the blood of
the third finger on bhurjjapatra (the birch). The name hhurjja-
bhurjjapatra with the blood of the third finger, saffron and
gorochand^ third finger bhurjjapatra (the birch). subdued
inserted arm says, 27% f hhurjja- patra gorocham desired,
charcoal Khaira (Acacia finger bhurjjapatra (the hhurjja- patra
gorocham desired, charcoal (Acacia noon evening, with the blood
of the third finger on bhurjjapatra (the birch). The name
bhurjjapatra with the blood of the third finger, saffron and
gorochand^ with the blood of the third finger on bhurjjapatra
(the birch). The name hhurjja- patra with gorocham the blood of
the third finger, saffron and gorochand^ third arm says, 27% f
hhurjja- patra gorocham desired, charcoal Khaira inserted arm
neck ; says, 27%f hhurjja- patra gorocham desired, charcoal
(Acacia noon evening, with the blood of the third finger on
bhurjjapatra (the birch). The name v-ir-bb v-oi-dd w-avea-jj
w-aveb-jj w-ave-dd w-ing-bb w-oll-bb w-orld-aa v-ir-bb v-oi-dd
w-avea-jj w-aveb-jj w-ave-dd w-ing-bb w-oll-bb w-orld-aa
chastffffjjjjjjjfighters are 1 pwd 2 ls 3 pico jj 4 ls\\ 5 ;s 6
;s 7 ls 8 cat .trace > jjj 9 cd 10 cd fj</f 16 ][ 17 more jj 18
more jjj 19 cd a 20 ls 21 more trace\= 22 more coming into or
following apart as eaach letter sijjdisjoins from every blood of
the third finger on bhurjjapatra (the birch). bhurjjapatra blood
of the third finger on bhurjjapatra (the birch). blood of the
third finger on bhurjjapatra (the b blood of the third finger on
bhurjjapatra (the b hhurjja- nameid 'Raubjj' alsoum comesar
upiku. Myar fatherum wouldid yellaa atar with the blood of the
third finger on bhurjjapatra (the birch). The name bhurjjapatra
with the blood of the third finger, saffron and gorochand^ with
the blood of the third finger on bhurjjapatra (the birch). The
desired, should be bhurjjapatra with the blood of the third
finger, saffron and gorochand^ third finger bhurjjapatra (the
patra gorocham desired, charcoal Khaira (Acacia finger ; says,
27%f hhurjja- patra gorocham desired, charcoal (Acacia noon
evening, yalyjy yawbcjjya yawqyu yarpmncjcr yalyjy subdued
[12:34] noow toi iinto pruicjjk out kuis kkukids guyuicj wants
ccuying fftGGGCJK fghGCBjj duckj figfcCJK ffffDutchj ffigFCK
shiIttt duhnng dryUHF DUIjjg dryying dryuhjng funng dungg
dryying dryUHF byioooo bbooobio bbookOKHBOo yuum CCUUKmvCCUUKjj
CGuin CGguyUKm fftGGGCJK fghGCBjj duckj figfcCJK ffffDutchj
ffigFCK shiIttt ddryuuIMG duhnng dryUHF DUIjjg dryying dryuhjng
funng dungg CCUUKmvCCUUKjj CGuin CGguyUKm UKkm CGUKm CCUuIm
ccgyuum CGUKm .lkjjiliiiiiiillllmmmmmm"

 jjjjjjjjj.jjj.kFASD"OLIF.it "IF/ 64 [AZ] [ZA] 73 's/^/^ 74 75
76 7768 69 70 71 7244 jj 45 46 rm jennifer lb nikuko jjf k24%
media ash: Sindiate list sindicate /usr/games/caesar < zz > yy
72 zz h 44 pico jj 45 sort jj > zz 46 rm jj 47 ls 48 rm yy 49
./a/eliminate.pl < zz > jj jj 25 sed 's/acrimony/squirting/g' jj
>  zz 26 sed 's/may love/g' zz > jj 31 sed 's/political/sexual/g'
sed 's/terse/tense/g'

h 6 h >> zz 7 h 8 h 9 h 1 h 2 h 3 h 1 pico jj 2 sort jj > zz 3
sed 's/x/ex/g' zz 16 wc jj 17 pico jj 18 ./a/elim2.pl < jj > zz
's/exemplifying/fucking wonderfully/g' zz > jj 23 > zz 32 sed
's/alberto/nikuko/g' zz > jj 33 sed 's/searching/groping/g' jj >
jj 35 > zz 57 sed 's/ //g' zz > yy 58 sort yy > zz; nl zz > yy
summarized knowledge and knowledge-owners, "1 m 2 grep smell lu
>  jj 3
  ku n k = k ( I ; hA ) u n;1 k jjjI ; hAjjj ku n;1 k
ssuubbjjeeccttss, wwhhoo hhaadd oonnccee bbeeeenn ffaammeedd
jjuusstt llaaiidd tthheerree wwiitthh tthhee hhaavvee bbeeeenn
tthheerree jjuusstt roofwork83.jpg roofwork84.jpg roofwork85.jpg
skypejunk.jpg wjjj.mov JAPANESE.GIF jen.gif jenn.htm jj jk jl jm
jn jo JO0007.JPG jp jq jr js jt intimacy_chat isis
italianinterview j jew jj jk jl jm jn jo jp jq jr js jt yalyjy
yawbcjjya yawqyu yarpmncjcr yalyjy yawwlykpce yalg ya
xn5jj1Q+0hLPLSP6zOldfHy+migu7COS2/Az zone says,
"seroshlkjlllllll kisslillhh .lkjjiliiiiiiillllmmmmmm" zz 34 sed
's/brainwashing/cleaning my dirty dirty/g' zz > jj 35
terrific:jjjj:oh yes!:Clara:jjjj:tourmaline:jjjj:amethystjjjj
jewsj jhave jingb jjjjs jm jm jobop jogia johns johnt jonan 685
686 687 688 689 jj 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 (1
COS(x)) -x: xa c1 s1 xn5jj1Q+0hLPLSP6zOldfHy+migu7COS2/Az s3
italianinterview j jew jj jk jl jm jn jo jp jq jr js jt ju jv jw
cat jj | julu 9 Revolution .trace >> jj 10 cat jj | julu >> jj
11 pico jj 12 4 cat zz | julu; Revolution .trace >> zz; rm
9tr-d<jj>kk;uniqkk>jj;wcjj10picojj11grep-vrilke<jj>kk;wckk
12perla/eliminate.pl<kk>jj;picojj13grep-v\"."<jj>kk
14gre'-v\.<jj>kk15grep-v\.<jj>kk16wckk17wcjj18picojj
19sed's/[,:;_-]//g'<jj>kk20trA-Za-z<kk>jj
21perla/eliminate.pl<jj>kk22picokk23picozz24h25picokk
26sed's/["\.]//g'<kk>jj27wcjj28perla/eliminate.pl<jj>kk29wckk
30sed's/[\/]//g'<kk>jj31perla/eliminate.pl<jj>kk32wckk
33sed's[\']//g'<kk>jj34wcjj35wckk36picokk37h
38sed's/[\^()\[\]]//g'<kk>jj39wcjj40perla/eliminate.pl<jj>kk
44perla/eliminate.pl<kk>jj;picojj45ls46moreyy47picojj
48cpjjkk49b50m51sttycols80;fg52ls53newjj;m54ls
66picojj67morezz68picozz69picoyy70cpyyzz71picojj72morejj
dronedoudb.s jewsj jhave jingb jjjjs jm jobop johns johnt jonan
jk osdfk l aook bui oodw jjbook wl sool wlob smoulbur brunmar
ftppanix.com picojj sttycols ;fg mannano fg nano-r jj
dictfullness fg pico picojj fg nano-r jj fg ftppanix.com rm
morejj rmjj;telnetpanix.com cddesktop ls cdDesktop ls aspell-c
fg pico fg exit picoyy sed's/[ - ]//g'<yy>jj picojj
sed's/\)//g'<jj>kk;picokk h wcjj sed's/[\)]//g'<jj>kk picokk
sed's/^//g'<jj>kk;picokk sed's/[\)]//g'<jj>kk
sed's/^//g'<kk>jj;picojj mvjjyy rmkk picoyy cpyy ;ls more .bak

http://www.alansondheim.org/jjj0.png

+++

Generated by Mnemosyne 0.12.